Nieuw artikel: Pelagische vissen zwemmen niet weg voor geluid

We hebben recent een nieuw artikel gepubliceerd: ‘An experimental sound exposure study at sea: No spatial deterrence of free-ranging pelagic fish‘ and it’s open access (link)! Het onderzoek is uitgevoerd door Jozefien M. Demuynck, M. Rafa Remmelzwaal, Carlota Muñiz, Elisabeth Debusschere, Benoit Berges, Hans Slabbekoorn en ondergetekende.

We hebben een afspeelexperiment op zee uitgevoerd om te onderzoeken of we geluid kunnen gebruiken om pelagische vissen weg te drijven van mogelijke gevaren, zoals het heien van palen of het detoneren van explosieven. Om dit te testen, hebben we een transect van vier frames gemaakt (ongeveer 700 m uit elkaar) om vissen te kunnen volgen. Tijdens deze periode hebben we geluid afgespeeld vanuit een boot en hebben later de aanwezigheid en het gedrag van vissen tijdens de geluidsblootstelling onderzocht.

We hebben geen reacties gevonden op onze geluiden, wat aangeeft dat – in ieder geval de huidige geluiden en niveaus – niet succesvol zijn om vissen weg te jagen van mogelijke gevaren. We kunnen niet uitsluiten dat andere geluiden succesvol zouden zijn, maar het kan ook zijn dat pelagische vissen eerder reageren met subtiele veranderingen in hun schoolgedrag.

Alle data en codes zijn publiekelijk toegankelijk.