Over

Ik doe onderzoek naar de effecten van menselijk geluid op het gedrag van vissen en andere waterdieren. Aanleiding hiervoor is dat de onderwaterwereld is gevuld met geluiden van dieren en andere geluidsbronnen. Geluid verspreid makkelijk en snel onderwater, maar dit geldt niet voor licht en chemische signalen (voor zicht en geur). Waarschijnlijk kunnen alle vissen geluid horen en vele kunnen zelf geluid maken, het is dus niet verrassend dat vissen geluid gebruiken voor allerlei activiteiten die belangrijk zijn voor hun oriëntatie, het vinden van voedsel, ontwijken van predatoren en het vinden van partners. De laatste tientallen jaren is de hoeveelheid menselijk geluid echter sterk toegenomen. Voorbeelden van menselijk geluid zijn de scheepvaart, het heien van windmolens en het uitvoeren van seismisch onderzoek. Veel van dit geluid is hoorbaar voor het onderwaterleven en kan relevante signalen voor deze dieren maskeren en hun gedrag en fysiologie beïnvloeden. Ik doe gedragsonderzoek om inzicht te krijgen in de effecten van geluid op vissen en ander onderwaterleven, maar ook waarom dieren hun gedrag aanpassen en hoe we negatieve effecten zouden kunnen verminderen.

Ik doe dit onderzoek als postdoc aan de Wageningen Universiteit. Hier ben ik ook betrokken bij het geven van vakken over mariene wetenschappen en ecologie en begeleid ik stagiaires bij hun onderzoeksstages die gerelateerd zijn aan mijn eigen onderzoek. U kunt contact met mij opnemen via mijn profielpagina op de website van de Wageningen Universiteit.

Onderzoeksplatform dat we hebben gebruikt voor verschillende onderzoeken naar het effect van geluid op het gedrag van vissen.
We hebben het platform in het midden van de Jacobahaven geplaatst, een baai van de Oosterschelde.
Veldwerk in een windmolenpark op zee.