Nieuw artikel: Verschillende geluiden hebben andere effecten op mosselen

We hebben recent een nieuw artikel gepubliceerd: ‘Acoustic disturbance in blue mussels: sound-induced valve closure varies with pulse train speed but does not affect phytoplankton clearance rate‘ en het is vrij toegankelijk (link)! Het onderzoek is uitgevoerd door Rosalie Moens, Rob Witbaard, Hans Slabbekoorn en ondergetekende.

Er is al eerder aangetoond dat mosselen reageren op geluid door hun schelpen te sluiten. Wij waren benieuwd of verschillende geluidsblootstellingen vergelijkbare effecten hadden of niet. En, of mosselen – door het sluiten van hun schelpen – ook minder fytoplankton uit het water filterde (en waarschijnlijk opaten).

Het onderzoek liet zien dat mosselen langer nodig hadden om te herstellen tijdens geluidsblootstellingen met meer pauze tussen geluidspulsen. De afstand tussen de schelpen van een mossel kon gelinkt worden aan de hoeveelheid fytoplankton die ze uit het water filterde, maar we vonden geen effect van het geluid op de totale hoeveelheid fytoplankton die uit het water was gefilterd. Met het onderzoek hebben we laten zien dat verschillende type geluiden mosselen anders kunnen beïnvloeden, dit soort inzichten zijn van belang voor het inschatten en verminderen van effecten van menselijke activiteiten op de natuur.