Nieuw artikel: het effect van geluid op de tijdsbesteding van kabeljauw

We hebben recent een nieuw artikel gepubliceerd ‘Effects of seismic airgun playbacks on swimming patterns and behavioural states of Atlantic cod in a net pen‘ en het is vrij toegankelijk (HTML/PDF)! Het onderzoek is onderdeel van het PCAD4Cod project en uitgevoerd door James A. Campbell, Hans Slabbekoorn en ondergetekende.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van geluid op mariene dieren inclusief vissen. Desalniettemin blijft het moeilijk om de gevolgen van geluid op fitness (voorplantingssucces, en daarmee ook overlevingskans) te kwantificeren. Het kwantificeren van de tijdsbesteding aan verschillende gedragingen, en veranderingen hierin door geluidsblootstellingen, zou een eerste stap in deze richting kunnen zijn. In de toekomst zouden deze veranderingen in tijdsbesteding vertaald kunnen worden naar verandering in energiebalans en daarmee ook in veranderingen in groei, investering in voortplanting en overlevingskans.

We hebben 20 individuele kabeljauw ongeveer een dag laten rondzwemmen in onze opstelling (zie foto’s). Na ongeveer 20 à 22 uur zonder extra geluid hebben we ze een uur blootgesteld aan geluid van een seismische airgun. Allereerst hebben we aangetoond dat kabeljauw niet direct hun zwemgedrag aanpassen na het starten van de blootstelling. Verder hebben we statistische modellen gebruikt om de zwempatronen van de vissen te classificeren in verschillende gedragingen. Vervolgens hebben we het gedrag van de vissen gemodelleerd alsof er geen geluidsblootstelling had plaatsgevonden. Toen zagen we dat sommige vissen hun tijdsbesteding in sommige gedragscategorieën hebben aangepast door de geluidsblootstelling. In de toekomst kunnen deze veranderingen mogelijk vertaald worden naar veranderingen in energiebalans en uiteindelijk in fitness-gevolgen voor individuen en populaties.