Nieuw artikel: Een experiment om de effecten van geluid op de tijdsbesteding van vissen te testen

We hebben recent een nieuw conferentie artikel gepubliceerd ‘Exploring effects of sound on the time budget of fishes: An experimental approach with captive cod‘ en het is vrij toegankelijk (PDF)! Het onderzoek is onderdeel van het PCAD4Cod project en uitgevoerd door Daniël A. Wille, Hans Slabbekoorn en ondergetekende.

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van menselijk geluid op vissen. Uiteindelijk willen we hiermee inzicht krijgen in de effecten op fitness (voorplantingssucces, en daarmee ook overlevingskans) van individuele vissen en populaties. Onderzoek met behulp van modellen heeft laten zien dat veranderingen in energieverbruik en -opname de grootste kans hebben om te leiden tot veranderingen op populatieniveau. Het is dus belangrijk om de effecten van geluid op de tijds- en energiebudgetten van vissen te onderzoeken.

Idealiter wordt dit in ‘het veld’ (de zee) onderzocht. Het is echter moeilijk om in het wild levende vissen in hoge resolutie te volgen. Daarom hebben we een pilot onderzoek in een bassin uitgevoerd. We hebben 3 keer een paar kabeljauwen gefilmd gedurende 7 uur per dag, gedurende 6 dagen achter elkaar. We hebben de kabeljauwen 3 opvolgende dagen blootgesteld aan het geluid van seismisch onderzoek en 3 opvolgende dagen aan een stille controle. Elke ochtend hebben we levende krabbetjes losgelaten in het bassin zodat de kabeljauwen natuurlijk foerageergedrag konden vertonen; ze zochten onder de oesters naar de krabben.

Elke dag van het experiment resulteerde in 7 uur aan videomateriaal per camera. Dit hebben we gebruikt om elke 5 minuten een clip van 20 seconden te maken (zie voorbeeldvideo’s hieronder). Voor elke clip scoorden we het gedrag van beide individuen (foerageren, zwemmen of niet bewegen). Op deze manier kregen we inzicht in de tijdsbesteding van kabeljauw zonder en met geluidsblootstelling. Met behulp van gegevens over het energieverbruik en de energieopname tijdens deze gedragingen kunnen tijdsbudgetten vertaald worden naar de energiebudgetten zonder en tijdens geluidsblootstelling.

Het uiteindelijke experimentele bassin.

Nieuw artikel: het effect van akoestische kenmerken van geluid op de gedragsreactie van vissen

We hebben recent een nieuw artikel gepubliceerd ‘The role of ambient sound levels, signal-to-noise ratio, and stimulus pulse rate on behavioural disturbance of seabass in a net pen‘ en het is vrij toegankelijk (HTML/PDF)! Het onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en Wageningen Marine Research en is uitgevoerd door Errol (Y. Y.) Neo, Erwin (H. V.) Winter, Hans Slabbekoorn en ondergetekende.

We hebben dit onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het effect van menselijk geluid op vissen en ander onderwaterleven. Geluid kan een grote variëteit aan effecten op vissen hebben; het kan communicatie of andere relevante geluiden maskeren, gedrag en fysiologie beïnvloeden en zelfs fysieke schade veroorzaken (dichtbij een luide geluidsbron). Normaliter worden de geluidsniveaus gebruikt om in te schatten hoe schadelijk een geluidsblootstelling is, maar andere akoestische kenmerken van de geluidsblootstelling en het achtergrondgeluid (omgevingsgeluid) kunnen de gedragsreactie mogelijk ook beïnvloeden.

Onderwater wordt achtergrondgeluid vooral veroorzaakt door weersomstandigheden aan het wateroppervlakte (wind en regen) en scheepvaart. Als de geluidsniveaus van de achtergrond hoger zijn, valt ander (mogelijk verstorend) geluid misschien minder op en zou dit het gedrag minder kunnen beïnvloeden. Daarnaast is er ook grote variatie in de akoestische kenmerken van (mogelijk verstorend) geluid, waardoor de reacties van vissen ook kunnen verschillen. Voorbeelden zijn de snelheid waarmee windmolenpalen in de zeebodem worden geheid of met welke inval geluid voor seismisch onderzoek wordt geproduceerd.

Om dit soort akoestische kenmerken te testen hebben we 16 groepen van vier Europese zeebaarzen blootgesteld aan meerdere geluidsblootstellingen die verschilde in achtergrondgeluidsniveau, niveau van korte – mogelijk verstorende – geluidspulsen en de interval van deze pulsen. We hebben de vissen gechipt om hun positie te kunnen bepalen en hebben ze blootgesteld aan geluid in onze drijvende opstelling (zie foto’s). We hebben aangetoond dat de vissen dieper gingen zwemmen na het begin van de geluidsblootstellingen, maar we hebben geen verschillen tussen de verschillende blootstellingen gevonden. Gebaseerd op onze literatuurstudie denken we toch dat het de moeite waard is om met dit type onderzoek door te gaan en grotere variatie van akoestische kenmerken te testen.

Het uitvoeren van een experiment met geluidsblootstelling. In het midden ziet u de apparatuur die we gebruikt hebben om de detecties van chips in de vissen op te slaan en de vissen aan geluid bloot te stellen (foto 2014).
We hebben de geluidsblootstelling op meerdere locaties in de experimentele opstelling gemeten. Op de achtergrond ziet u de Oosterscheldekering.

Tijdens het veldseizoen waarin het huidige onderzoek is uitgevoerd, heeft het tv-programma Vroege Vogels een reportage gemaakt over ons onderzoek naar het effect van geluid op vissen. De reportage is te bekijken via https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/videos/283480 (vanaf 14:35 min)

Verwijzing naar het artikel: Hubert, J., Neo, Y. Y., Winter, H. V., & Slabbekoorn, H. (2020). The role of ambient sound levels, signal-to-noise ratio, and stimulus pulse rate on behavioural disturbance of seabass in a net pen. Behavioural Processes, 170, 103992. DOI. [Vrije toegang: HTML/PDF]

Europese zeebaars (de soort die we gebruikt hebben voor dit onderzoek).
De opbouw van het onderzoeksplatform (foto 2014).
Verankeren van het platform op de juiste locatie. We hebben betonblokken van 150 kg gebruikt die met een combinatie van kettingen en ‘bungee touw’ aan het platform vast zaten. We hebben rekbaar touw gebruikt zodat het platform tijdens alle waterniveaus op dezelfde plek bleef liggen (foto 2014).
De Jacobahaven, de locatie van ons onderzoek (foto 2014).