Nieuw artikel: Effecten van seismisch onderzoek op kabeljauw

We hebben een artikel gepubliceerd over de effecten van seismisch onderzoek op het gedrag van kabeljauw. We hebben kabeljauw in een windpark gechipt en voor een periode gevolgd, tijdens deze periode hadden we een seismisch onderzoek van 3,5 dag gepland. Seismisch onderzoek wordt uitgevoerd om de lagen van de zeebodem in kaart te brengen en dit gaat gepaard met harde geluidspulsen. Tijdens het seismische onderzoek veranderde de kabeljauw hun gedrag aan, en tijdens en kort na het seismische onderzoek vertrokken meer kabeljauw het gebied dan verwacht. Dit type onderzoek helpt om de gevolgen van menselijke activiteiten op de populaties van vissen in kaart te brengen. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology door Inge van der Knaap, Jan Reubens, Len Thomas, Michael A. Ainslie, Hendrik V. Winter, Jeroen Hubert, Bruce Martin, en Hans Slabbekoorn.